Disclaimer

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën opnamen, of enige andere wijze.

De inhoud van deze website is met zorg samengesteld. De redactie en uitgever aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid/kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor onverhoopte onjuistheden, noch voor onvolledigheid van de informatie. Om informatie in te winnen over onvolledigheden kan contact opgenomen worden met de Observant.
Alle op deze website genoemde prijzen zijn exclusief BTW. Prijs- en specificatiewijzigingen zijn, evenals druk- en zetfouten, voorbehouden.
De Observant Amersfoort
Stadhuisplein 7
Amersfoort

T.033 4451654
M.info@vergaderen-amersfoort.nl
Centrale ligging in
Amersfoort.
Bekijk de locatie/route